Hyppige spørgmål om tag

Her kan du stille spørgsmål til vores eksperter

Trin 1 - Rådgivning

Ja, det har du. Prisen fra vores online beregner er kun vejledende. Din rådgiver vil på mødet gennemgå din tagkonstruktion og undersøge, om eksempelvis nogle af spærene skal skiftes. På baggrund af hans iagttagelser og jeres ønsker til materialer, udfærdiger han et skriftligt, uforpligtende overslag til jer på mødet.

Vi er kundens mand og varetager din interesse i at få et godt tag til en god pris – ikke håndværkerens interesse i at tjene penge. Vi er eksperter i at rådgive om nyt tag og kan dermed guide dig sikkert gennem alle faldgrupperne. På mødet får du klar besked om materialevalg, efterisolering og lovkrav. Og du får et realistisk samlet overslag på, hvad taget kommer til at koste.

Trin 2 - Prisindhentning

Vores idegrundlag er, at det ikke må fordyre byggeriet at bruge os som rådgiver. Derfor skal du ikke, som i andre rådgivningsvirksomheder, betale en fast timepris for vores rådgivning og vores arbejde med at indhente priser. I stedet får vi et formidlingshonorar fra entreprenørerne, hver gang de vinder en opgave. Honoraret ligger typisk på 6-9 % af entreprisesummen. Men da vi oftest indhenter priser som ligger 10-15% under de priser, du selv kan skaffe, sparer du stadig penge på at bruge os - ellers arbejder vi gratis.

Hvis vi ikke kan spare dig for penge, har vi ikke gjort vores arbejde godt nok. Derfor er vores rådgivning og arbejde med at indhente priser til dig helt uforpligtende. Hvis du ønsker at gøre brug et tilbud, du selv har skaffet, er du meget velkommen til det. Du har naturligvis stadig mulighed for at få os til at føre tilsyn med dit tagbyggeri, selv om det er din egen håndværker, der udfører byggeriet.

Du er meget velkommen til selv at indhente tilbud fra din egen håndværker. Vi anbefaler dog, du køber den arbejdsbeskrivelse, vi udarbejder til kr. 5.800,- inkl. moms og beder din håndværker give en pris ud fra den. Det sikrer, at han har alle nødvendige arbejder med i sin pris. Samtidigt kan du let sammenligne hans pris med de priser, vi har skaffet til dig. 

Nej. Kvaliteten er klart defineret i den arbejdsbeskrivelse, vi laver. Derudover beder vi alle vores kunder evaluere entreprenørerne, hver gang en tagsag er afsluttet. En høj tilfredshedsscore er en forudsætning for at blive i netværket og vinde fremtidige sager. Endelig tilbyder vi at føre løbende kontrol med byggeriet som en ekstra sikkerhed for at taget bliver bygget korrekt.

Det er der 5 grunde til:

1. Vi har et bredt netværk af mere end 40 nøje udvalgte entreprenører, der er specialiserede i at lave tage. De kan udføre byggeriet hurtigere end en mindre erfaren håndværker. Derfor kan de give en bedre pris - uden der bliver gået på kompromis med kvaliteten. 

2. Vi har udviklet et unikt system, der automatisk matcher tagopgaverne med de entreprenører, der eventuelt mangler arbejde. Disse entreprenører giver gerne en ekstra konkurrencedygtig pris. Det kan nemlig bedre betale sig for entreprenøren at tjene lidt på en opgave, end at hans håndværkere slet ikke har noget at lave.

3. Når en entreprenør løbende får tilbudt sager gennem os, sparer han tid og penge på markedsføring og afholdelse af kundemøder. Det holder hans omkostninger nede og giver i sidste ende en mere konkurrencedygtig pris på byggeriet. 

4. Entreprenørerne ved, at de altid er i skarp konkurrence med to andre kvalificerede håndværkere, der afgiver pris på nøjagtigt samme grundlag. Derfor skal prisen være konkurrencedygtig, hvis entreprenøren skal vinde sagen.  

5. Entreprenørerne giver deres pris ud fra vores detaljerede arbejdsbeskrivelse, der inkluderer alle nødvendige arbejder. Derfor behøver entreprenørerne ikke indregne et beløb i deres priser til uforudsete ting undervejs.

Når du selv indhenter tilbud får du ikke bare tre forskellige priser. Du får også tre forskellige løsninger, fordi håndværkerne sjældent har det samme med i deres tilbud. Det gør det svært at sammenligne priserne. Samtidig risikerer du, at der dukker uventede ekstraregninger op når byggeriet er gået i gang, fordi alle nødvendige arbejder ikke var med i det oprindelige tilbud. De priser vi kommer med indeholder præcist det samme, så det er nemt at sammenligne dem.

Trin 3 - Kontrakt

Hvis du har brug for at få udført andre renoveringsopgaver såsom udskiftning af vinduer eller renovering af facaden, kan entreprenøren også hjælpe med dette. Dette aftaler du typisk direkte med entreprenøren.

 

Ja, det kan du sagtens. Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle entreprenører, der vil acceptere de betingelser, vi opsætter i kontrakten. Eksempelvis indeholder kontrakten en tidsplan samt et krav om dagbod, hvis byggeriet bliver forsinket. Betalingsbetingelserne er desuden således, at du aldrig betaler forud for noget arbejde.

 

Trin 4 - Kontrol

I kan tilkøbe ekstra kontrolbesøg undervejs i byggeriet. Hvis I eksempelvis kun har valgt at købe StartHjælp, kan I således tilkøbe et kontrolbesøg eller en slutkontrol. Prisen for et ekstra besøg er kr. 5.500,- inkl. moms. Prisen inkluderer besøg, skriftligt notat og opfølgning på de mangler, der er påpeget på besøget.

Spørg tag-eksperten

graphic

Bliv kontaktet

graphic Kontroller venligst det indtastede og tryk på "Send" igen