For mange dårlige tage

Alt for ofte er arbejdet ikke gjort ordentligt når der lægges nyt tag.

Det hører desværre mere til reglen end untagelsen, at der opstår problemer i forbindelse med nye tagkonstruktioner. En tagkonstruktion er en kompliceret process der bør varetages af specialister, men mange er ikke opmærksomme på det før skaden er sket. En undersøgelse fra byggeskadefonden fra 2006 viste at der var fejl og mangler ved arbejdet i 80 procent af de tilfælde de undersøgte. Hele 30 procent af de nylagte tegltage burde tages ned og bygges helt om. Da rigtig mange husejere ikke havde sikret sig en skriftlig aftale eller en garantiordning var det dem selv der kom til at stå med regningen, selvom det i de fleste tilfælde skyldtes dårligt håndværk. Af den erkendelse opstod Compara A/S der tilbyder eksperthjælp på området, og 30 års garanti.

Det er din families sundhed der står på spil

Det kan desværre være meget mere end pengepungen der bliver ramt hvis arbejdet omkring et nyt tag ikke er gjort ordentligt. Om det er huller i undertaget, utilstrækkelig ventilation ved tagfoden, manglende afstand mellem underttag og isolering eller utætheder ved skorstenen og ovenlysvinduer, kan det i sidste ende skade dig og din families helbred. Der kan gå råd og skimmel i dit hus, der kan give astma og luftvejsproblemer. Derfor er det en rigtig god ide at få lavet skriftlige aftaler og sikre sig en garanti inden arbejdet sættes i gang med et nyt tag. Fejlene kan nemlig ikke ses når taget er færdigt. Problemerne kan vise sig år senere som storm eller vandskader. Compara A/S tilbyder at sikre dig mod ubehagelige overraskelser når du vil have nyt tag, via skriftlige aftaler og 30 års garanti.

Få et uforpligtende tilbud fra Compara A/S

Da Compara A/S tror på sig selv og deres erfaring, indhenter de uforpligtende tilbud til dig når du vil lægge et nyt tag og vil vide hvor billigt det kan gøres. Ved at bruge Compara A/S som samarbejdspartner får du en udførlig kontrakt, der beskriver nøjagtig hvilket arbejde der skal gøres og hvilket arbejde der medgår i prisen, når der skal lægges nyt tag. Med dette og 30 års garanti er du sikret imod ubehagelige overraskelser og med noget så vigtigt som et nyt tag er det en rigtig god ide. Er skaden først sket kan det blive meget dyrt at udbedre den og man kan ikke sætte pris på sit helbred, hvilket i sidste ende er det der er på spil, hvis man ikke sørger for at arbejdet bliver udført ordentligt.

Ring til os på 32101077 og hør hvordan vi kan hjælpe dig eller prøv vores prisberegner på nyt tag