Nye tage i stribevis

Regeringens nye boligjobplan sætter fart i byggeriet. Ekstraordinært mange husejere skønnes at få skiftet tag de nærmeste år. Det slipper mange tømrere løs i det ganske land.

Hos rådgivningsfirmaet Compara A/S, som sikrer husejere mod byggesjusk og uigennemsigtige prissætninger, går de en travl tid i møde. Ifølge en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for LO's Ugebrev A4, forventes hver tredje dansker at benytte sig af regeringens boligjobplan, der giver ægtepar mulighed for at trække op til 30.000 fra i skat.
Og da knap halvdelen af de danske parcelhuse er bygget mellem 1960 og 1980, og gennemsnitslevetiden for et tag er 40 år, skal rigtig mange husejere have et nyt tag indenfor de nærmeste år.
- Vi forventer, at en kvart million tage bliver udskiftet de næste 5 år. I modsætning til tidligere er der stadig flere, der søger rådgivning før de går i gang. Mange husejere kontakter os, fordi de er bange for at løbe ind i en klamphugger. Der har været meget fokus på dårligt håndværk i medierne, og hr. og fru Danmark står fuldstændig magtesløse overfor det. De er bange for at stå tilbage med en ekstraregning og et tag, som begynder at lække om nogle år, siger Thomas Vester fra 
Compara A/S.

Byggesjusk for 12 milliarder

Der bliver sjusket for milliarder af kroner i det danske byggeri. Ifølge en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut for – rundt regnet – 12 milliarder hvert eneste år.
- Hele 40% af Byggeskadefondens erstatningspulje går faktisk til tagprojekter. Så husejerne frygt er ikke helt ubegrundet. Men det er ikke nødvendigvis fordi, tømrere er nogle klamphuggere. Problemet er ofte, at de [RP1] ikke selv er opmærksomme på de faldgruber, som gør, at taget begynder at lække om nogle få år. Det giver risiko for store ekstraregninger og således kan mange husejere se langt efter boligjobplanens besparelser, fortæller Thomas Vester.

Kan spare op til 100.000

For at gøre det enkelt at sammenligne priser, laver Compara A/S en arbejdsbeskrivelse sammen med husejeren, før der indhentes tilbud fra tømrermestrene. Det sikrer husejeren den mest favorable pris til opgaven og et byggeforløb uden uventede drejninger og byggesjusk.
- Byggesektoren er meget uigennemskuelig, og det er ofte svært for en husejer at finde hoved og hale i, hvad en tømrer skal udføre og til hvilken pris. Det er ikke usædvanligt at vi sparer husejeren for 50-100.000 kr. Det gør vi ganske enkelt, fordi vi spørger de rigtige tømrere. Vi har et landsdækkende netværk af tømrere, som vi i forvejen har godkendt som pålidelige og dygtige. Og de giver deres tilbud på en fastlagt opgave, så husejeren bagefter har et sikkert grundlag at sammenligne priserne ud fra. Sæt, at husejeren selv gik direkte til den dyreste af dem, påpeger Thomas Vester.