Vores priser

Tilfreds-eller-gratis!

Vi leverer rådgivning til private efter et unikt koncept: Tilfreds-eller-gratis. Vi er helt sikre på, at det kan betale sig at bruge os. Derfor tilbyder vi, som de eneste i Danmark, at levere vores rådgivningsydelser, før I beslutter, om I vil købe dem. Når I har besluttet, at taget skal skiftes, leverer vi således et rådgivningsmøde, en arbejdsbeskrivelse og indhenter tre konkurrencedygtige håndværkertilbud til jer helt uforpligtende. Hvis I ikke synes, at nogen af de tre tilbud er attraktive nok, skal vi ikke have nogen penge. For så har vi ikke været dygtige nok.

Læs om hvordan vi arbejder

Rådgivning

Rådgivningsmøde Gratis
Indhentning af priser Gratis
Arbejdsbeskrivelse Kr. 5.800,-
Entreprisekontrakt Kr. 3.500,-

 

Kvalitetssikring

Vælg mellem tre forskellige tilsynspakker, se figuren herunder.

 
Starthjælp
Basistilsyn
Tryghedspakken
  Kr. 4.400,- Kr. 9.900,- Kr. 18.800,-
Opstartsmøde
1. Kontrolbesøg    
2. Kontrolbesøg  
Slutkontrol    


Alle priser er inkl. moms.
Læs mere om kvalitetssikring her

Ekstra kontrolbesøg

Ekstra kontrolbesøg kan tilkøbes undervejs i byggeriet. Prisen for et ekstra besøg er kr. 5.500,-. Prisen inkluderer besøg, kørsel, skriftligt notat og opfølgning på de mangler, der er påpeget på besøget.

Opstartsmøde

En til to uger inden byggeriet går i gang, afholder vi et opstartsmøde hos jer, hvor både entreprenøren og jeres rådgiver fra Compara deltager. Første gennegår vi alle punkter i fagbeskrivelsen for at sikre, at håndværkeren har forstået projekteringen rigtigt. Vi gennemgår dernæst tidsplanen og de praktiske ting såsom adgang til toilet, vand og strøm under byggeriet. Samtidig afklarer de spørgsmål håndværkeren eventuelt har, for eksempel omkring placering af ovenlys, udformning af kviste med videre. Få dage efter opstartsmødet sender vi et skriftligt referat af mødet til jer og entreprenøren, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad der blev aftalt.

Kontrolbesøg 1

Første besøg afholdes, når det gamle tag er nedtaget. Her kontrollerer vi, at stilladset er lovligt opsat og at entreprenøren passer ordentligt på jeres indkørsel og have. Vi kontrollerer samtidigt, at aftalerne fra opstartsmødet er overholdt, blandt andet med hensyn til afdækning og placering af bygge affald. Vi kontrollerer dernæst den underliggende konstruktion for forhold, som vi ikke har kunnet tage højde for ved udarbejdelse af fagbeskrivelsen til håndværkeren. Hvis vi eksempelvis konstaterer råd eller svamp, er vi behjælpelige med at orientere jeres forsikringsselskab, så sagen kan behandles hurtigst muligt. Når vi har afholdt besøget, giver vi grønt lys til, at I kan udbetale første rate af entreprisesummen til entreprenøren.

Kontrolbesøg 2

Andet kontrolbesøg afholdes lige inden entreprenøren begynder at lægge teglen på. Det vigtigste formål med besøget er, at kontrollere, at undertaget er udført korrekt. Undertaget afgør nemlig, om taget holder 20 eller 50 år. Vi eftergår nøje, om undertaget er monteret korrekt og uden huller. Vi kontrollerer desuden, om der er udført korrekt ventilation af konstruktionen, så der ikke opstår råd og svamp. Når vi har afholdt besøget, giver vi grønt lys til, at I kan udbetale anden rate af entreprisesummen til entreprenøren.

 

Slutkontrol

Det sidste kontrolbesøg afholdes, når entreprenøren melder, at taget er færdigt. Hele taget gennemgås fra en ende af efter en fast tjekliste. Vi kontrollerer blandt andet følgende:

• Er evt. påtalte mangler fra tidligere kontrolbesøg udbedret tilfredsstillende?

• Er alle punkter i entreprisekontraktens fagbeskrivelse udført?

• Er taget som helhed pænt og er tagrender og nedløbsrør monteret lige?

Efter afleveringen får I og entreprenøren en samlet rapport over eventuelle fejl og mangler, som skal udbedres. Hvis rådgiveren finder nogen fejl, anfører han i slutrapporten et beløb, der tilbageholdes til entreprenøren har udbedret fejlene. I kan derefter betale entreprenøren den sidste rate minus beløbet fra slutrapporten. Det giver jer en ekstra sikkerhed for, at entreprenøren retter fejlene som aftalt.

Bliv kontaktet

graphic Kontroller venligst det indtastede og tryk på "Send" igen