10 gode råd til at efterårs-tjekke dit tag

Er dit tag ikke tæt, kan det give alvorlige fugt- og vandskader, som ikke kun ødelægger dit tag, men også kan ødelægge store dele af resten af huset.

Vi hos Compara tænkte derfor at det var på sin plads med en step-by-step beskrivelse af, hvordan du sikrer at dit tag ikke er utæt nu hvor efteråret er over os, og vinteren lurer i horisonten.

1. Start med at tjekke alle tagrender og nedløb. Er tagrenderne renset for blade, grene og andet snavs? Hvis ikke er det på tide. Tjek også nedløbene. Sidder de ordentlig fast i ydervæggen, og sidder nedløbskraven over kloak-nedløbet som den skal? Få styr på tagrender og nedløb med det samme. Se hvordan du renser dine tagrender i denne korte video-klip.

2. Tjek alle inddækninger omkring skorstene, ovenlysvinduer, sider på eventuelle kviste og udluftningshætter. Her er der ofte udført inddækninger i zink eller bly, og dette kan over tid blive utæt. Er der tegn på utætheder og egentlige huller, bør det laves med det samme.

3. Tjek rygningen, altså toppen på taget. Her kan der opstå utætheder, i form af manglende mørtel på en muret rygning eller at eventuelle rygningssten er helt væk. Rygningen skal være helt intakt, og fejl og mangler skal repareres med det samme.

4. Tjek tagfoden og området omkring tagrenden. Det er her de største mængder regnvand passerer, og det skal være helt tæt. Lad være med at lave lappeløsninger, det bør laves håndværksmæssigt korrekt med det samme.

5. Finder du deciderede huller i tagbelægningen, bør de ordnes med det samme. Har du et tag med tagpap, kan du godt brænde en helt ny bane på i området hvor der er hul.

6. Skotrenden, som er den rende der løber på taget imellem to tagflader, er også et af tagets ømme punkter. Er skotrenden utæt, skal det laves med det samme, og lad være med at lave lappeløsninger. Få det lavet håndværksmæssigt korrekt første gang.

7. Har du et nyere tegltag, så er det ikke altid en garanti mod efterårets storme og regnvejr. Nyere tegltage kan være monteret forkert. Den hyppigste fejl, er at tegl bliver lagt op alt for tæt. Det giver spændinger i de enkelte tegl, som dermed kan risikere at revne og eller flække helt. Brug en stige og tjek hele tagbelægningen.

8. Efteråret er ofte forbundet med en eller flere storme. Derfor bør du sikre dine antenner/paraboler hvis du har sådanne på dit tag. Har du en gammel tv antenne du ikke bruger mere, så få den fjernet, så den ikke ødelægger bygningsdele eller forårsager skade på dit tag.

9. Har du større træer i nærheden af dit tag, så kan det være en rigtig god ide at beskære dem. Blade, grene og andet havner ellers ofte i tagrenderne. Større træer og grene kan også lave skade på dit tag ved efterårets storme, så få dem beskåret i tide.

10. Manglende vedligeholdelse af dit tag øger risikoen for fejl og mangler på taget. Taget er bygningens “overfrakke” og den skal være intakt. Planlæg to årlige tagtjek og brug tjeklisten her, så du ikke glemmer noget.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024