Vores priser


Tilfreds-eller-gratis

Vi leverer rådgivning til private efter et unikt koncept: Tilfreds-eller-gratis. Vi er helt sikre på, at det kan betale sig at bruge os. Derfor tilbyder vi, som de eneste i Danmark, at levere vores rådgivningsydelser, før I beslutter, om I vil købe dem. Når I har besluttet, at taget skal skiftes, leverer vi således et rådgivningsmøde, en arbejdsbeskrivelse og indhenter tre konkurrencedygtige håndværkertilbud til jer helt uforpligtende. Hvis I ikke synes, at nogen af de tre tilbud er attraktive nok, skal vi ikke have nogen penge. For så har vi ikke været dygtige nok.

Læs mere om hvordan vi arbejder


Rådgivningsydelser

Rådgivningsmøde Gratis
Indhentning af priser Gratis
Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse Kr. 5.800,-
Entreprisekontrakt Kr. 3.500,-

Kvalitetsikring

Starthjælp
Kr. 4.400,-
Basistilsyn
Kr. 9.900,-
Tryghedspakken
Kr. 18.800,-
Opstartsmøde Inkluderet Inkluderet Inkluderet
1. Kontrolbesøg Inkluderet
2. Kontrolbesøg Inkluderet
Slutkontrol Inkluderet Inkluderet

Hvad består et opstartmøde af ?

En til to uger inden byggeriet går i gang, afholder vi et opstartsmøde hos jer, hvor både entreprenøren og jeres rådgiver fra Compara deltager. Første gennegår vi alle punkter i fagbeskrivelsen for at sikre, at håndværkeren har forstået projekteringen rigtigt. Vi gennemgår dernæst tidsplanen og de praktiske ting såsom adgang til toilet, vand og strøm under byggeriet. Samtidig afklarer de spørgsmål håndværkeren eventuelt har, for eksempel omkring placering af ovenlys, udformning af kviste med videre. Få dage efter opstartsmødet sender vi et skriftligt referat af mødet til jer og entreprenøren, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad der blev aftalt.

Hvad sker der på 1. kontrolbesøg ?

Første besøg afholdes, når det gamle tag er nedtaget. Her kontrollerer vi, at stilladset er lovligt opsat og at entreprenøren passer ordentligt på jeres indkørsel og have. Vi kontrollerer samtidigt, at aftalerne fra opstartsmødet er overholdt, blandt andet med hensyn til afdækning og placering af bygge affald. Vi kontrollerer dernæst den underliggende konstruktion for forhold, som vi ikke har kunnet tage højde for ved udarbejdelse af fagbeskrivelsen til håndværkeren. Hvis vi eksempelvis konstaterer råd eller svamp, er vi behjælpelige med at orientere jeres forsikringsselskab, så sagen kan behandles hurtigst muligt. Når vi har afholdt besøget, giver vi grønt lys til, at I kan udbetale første rate af entreprisesummen til entreprenøren.

Hvad sker der på 2. kontrolbesøg ?

Andet kontrolbesøg afholdes lige inden entreprenøren begynder at lægge teglen på. Det vigtigste formål med besøget er, at kontrollere, at undertaget er udført korrekt. Undertaget afgør nemlig, om taget holder 20 eller 50 år. Vi eftergår nøje, om undertaget er monteret korrekt og uden huller. Vi kontrollerer desuden, om der er udført korrekt ventilation af konstruktionen, så der ikke opstår råd og svamp. Når vi har afholdt besøget, giver vi grønt lys til, at I kan udbetale anden rate af entreprisesummen til entreprenøren.

Hvad består en slutkontrol af ?

Det sidste kontrolbesøg afholdes, når entreprenøren melder, at taget er færdigt. Hele taget gennemgås fra en ende af efter en fast tjekliste. Vi kontrollerer blandt andet følgende:

  • Er evt. påtalte mangler fra tidligere kontrolbesøg udbedret tilfredsstillende?
  • Er alle punkter i entreprisekontraktens fagbeskrivelse udført?
  • Er taget som helhed pænt og er tagrender og nedløbsrør monteret lige?

Efter afleveringen får I og entreprenøren en samlet rapport over eventuelle fejl og mangler, som skal udbedres. Hvis rådgiveren finder nogen fejl, anfører han i slutrapporten et beløb, der tilbageholdes til entreprenøren har udbedret fejlene. I kan derefter betale entreprenøren den sidste rate minus beløbet fra slutrapporten. Det giver jer en ekstra sikkerhed for, at entreprenøren retter fejlene som aftalt.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2023