Sådan foregår en tagudskiftning med os

Et samarbejde med os foregår i 4 trin : (1) Rådgivning » (2) Tilbudsgivning » (3) Kontrakt » (4) Kontrol af byggeriet

Trin 1 Rådgivning

Gratis
Rådgivning

Gratis rådgivningsmøde

Første skridt på vejen mod et nyt tag er et gratis rådgivningsmøde. På mødet tjekker vi tilstanden på jeres gamle tag og den underliggende konstruktion. Derefter guider vi jer gennem de mange faldgruber og spørgsmål, der melder sig, når taget skal skiftes, eksempelvis:

  • Hvilken tegl skal vi vælge?
  • Hvordan er reglerne om efterisolering?
  • Hvilken garanti får vi på taget?

Skriftligt overslag

I slutningen af mødet får I et realistisk, skriftligt overslag på, hvad vi forventer taget kommer til at koste. Overslaget kan I bruge i forbindelse med en eventuel låneansøgning. Hvis I ønsker det, indhenter vi derefter tre priser på taget.

Bestil gratis rådgivningsmøde her

Trin 2 Tilbudsgivning

Gratis
Tilbudsgivning

Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse

Efter det gratis rådgivningsmøde, udarbejder jeres rådgiver en detaljeret arbejdsbeskrivelse. Den anviser, hvordan jeres tag skal bygges og præcis hvilke materialer, der skal anvendes. Arbejdsbeskrivelsen sikrer, at taget bliver bygget teknisk korrekt og med de materialer, I ønsker. Den sikrer samtidigt, at der ikke senere opstår diskussioner mellem jer og håndværkeren om hvilke arbejder, der er med i den aftalte pris.

Indhentning af priser

På baggrund af arbejdsbeskrivelsen indhenter vi tre sammenlignelige priser blandt tre udvalgte entreprenører fra vores netværk. Når budfristen er udløbet, gennemgår vi arbejdsbeskrivelsen og de indkomne priser på et møde hos jer.

Sammenligning af pris og kvalitet

Vi samler de indkomne priser I en overskuelig oversigt til jer. På oversigten kan I også se entreprenørernes kvalitetsscore. Scoren er udregnet på baggrund af de karakterer, tidligere kunder har givet entreprenøren. På den måde kan I vælge, hvem der skal bygge jeres nye tag ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet. Når I har valgt håndværker, tilbyder vi at lave en udførlig, vandtæt kontrakt og føre tilsyn med byggeriet.

Trin 3 Kontrakt

Kontrakt

Indgåelse af kontrakt

Når I har valgt, hvilken entreprenør, der skal bygge jeres tag, udfærdiger vi en udførlig entreprisekontrakt. Kontrakten danner sammen med arbejdsbeskrivelsen et solidt, vandtæt aftalegrundlag mellem jer og entreprenøren, der skal bygge jeres tag. Eksempelvis sikrer kontrakten, at håndværkeren ikke kan bede om betaling for ekstraarbejder, med mindre I har skrevet under på, at I gerne vil have arbejdet udført.

Betaling, tidsplan og dagbod

Vi fastsætter betalingsbetingelserne, så dine betalinger til entreprenøren først forfalder i takt med at arbejdet udføres. Entreprenøren får først sidste rate, når byggeriet er helt afsluttet og godkendt af jer eller jeres byggeleder. Vi aftaler i fællesskab en tidsplan for byggeriet, der skrives ind i selve kontrakten. Hvis entreprenøren overskrider tidsplanen, pålægges han at betale jer en bod på kr. 800,- pr. dag indtil byggeriet står færdigt. Det giver jer en ekstra sikkerhed for, at taget bliver færdigt til tiden

Plan for kvalitetssikring

Sammen med kontrakten får I udleveret en plan for kvalitetssikring af jeres byggeri. Planen indeholder en række tjeklister og beskrivelser af de steder i taget, hvor der erfaringsmæssigt er størst risiko for fejl og mangler. I betaler typisk jeres tag i tre rater. For hver betalingsrate er der en tjekliste med punkter, I skal kontrollere, inden entreprenøren får sin betaling. Det gør det nemt at kontrollere at arbejdet er udført korrekt inden entreprenøren får sine penge. I kan lade os udføre denne kontrol for jer, hvis I ønsker det.

Trin 4 Kontrol

Kontrol

Hvorfor er det nødvendigt med kontrol?

Helt fejlfrie byggerier hører sjældenhederne til, også selv om I vælger en erfaren entreprenør. Derfor kan det være en god ide, at lade jeres rådgiver kontrollere, at entreprenøren bygger taget korrekt og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelsen i kontrakten. Når entreprenøren ved, at taget skal kunne tåle en grundig kontrol af en byggesagkyndig, gør han sig måske ekstra umage undervejs. Professionelt tilsyn giver jer således en ekstra garanti for grundigt håndværk.

Sådan foregår kontrollen

Rådgiveren følger nøje tilsyn med jeres byggeri og påtaler eventuelle fejl og mangler over for entreprenøren. Han sørger desuden for at forhandle priser og lave aftalesedler på eventuelle ændringer eller ekstraarbejder, I ønsker foretaget undervejs. Efter hvert besøg, får I et skriftligt referat af de ting, rådgiveren har påtalt og aftalt med entreprenøren.

Copyright © 2024