Hvem bygger taget?

Vi har opbygget et netværk med cirka 40 tømrerfirmaer, der alle har solid erfaring med at lægge tegltag. Mange af dem er mindre håndværksmestre, der selv deltager i arbejdet på byggepladsen. De har som regel lavere krav til indtjening end store firmaer med mange biler og tung administration. Derfor kan de ofte give jer en bedre pris end et stort firma – uden at det går ud over kvaliteten.

Ledige håndværkere giver gode priser

Entreprenørerne ringer ofte selv til os, når de mangler arbejde og spørger, om de ikke kan få lov at byde på en opgave. Disse entreprenører giver gerne en meget konkurrencedygtig pris; det kan bedre betale sig for entreprenøren at tjene lidt på en opgave, end at hans håndværkere slet ikke har noget at lave.

Kvalitetskrav til entreprenørerne

Det er vigtigt med en god pris. Men kvaliteten skal også være i orden. Og det er den. Når en ny entreprenør ønsker at blive optaget i vores netværk, skal entreprenøren oplyse os kontaktinformationerne på minimum tre private kunder, som han bygget tegltag for tidligere. Vi kontakter kunderne telefonisk og beder dem angive deres tilfredshed med entreprenøren ud fra en række parametre, herunder:

  • Kvaliteten af det udførte arbejde
  • Entreprenørens evne til at informere kunden løbende under byggeriet
  • Oprydning under og efter byggeriet
  • Overholdelse af den aftalte pris og tidsplan

Kun hvis kunderne giver en positiv evaluering af entreprenøren, bliver han optaget i vores netværk og får lov til at byde på fremtidige opgaver. Ofte er entreprenøren ekstra opsatte på at levere et godt stykke arbejde for netop vores kunder: Entreprenøren får nemlig kun lov til at byde på nye sager, så længe han opretholder positive evalueringer fra vores kunder.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2023