3 steder du skal holde øje med taget om vinteren

Ligesom efteråret er vinteren en hård sæson for taget, uanset om den byder på regn og blæst eller hård frost og sne. Læs her, hvad du skal være særlig opmærksom på i løbet af den kolde årstid.

Hvis dit tag er i god stand, og du inden efteråret satte ind og fik tjekket at tagflader, tagsammenskæringer, inddækninger og andet var hele og tætte, bør taget være godt rustet til vinteren, der byder på sine helt egne udfordringer. Har du fået tagskader i forbindelse med de kraftige storme, der har ramt landet, skal de absolut udbedres nu, hvor vejret er relativt mildt og inden vinteren for alvor sætter ind.

Det er også vigtigt, at du får tjekket tagrender og nedløbsrør og eventuelt renset dem en sidste gang for blade og skidt, så regn og smeltevand kan løbe væk uden problemer i løbet af vinter og det tidlige forår.

1. Fygesne på loftet

Et godt tag er tæt mod regn, men et godt tag er også et tag med god ventilation, der hindrer, at der samler sig fugt i konstruktionerne. Ventilationsåbningerne langs tagkanten og andre steder levner imidlertid mulighed for, at fygesne kan blæse ind i taget, og især på tage, hvor isoleringen ligger på loftet i et uudnyttet tagrum, kan det give problemer. Hvis der er åbninger eller utætheder andre steder i taget, vil sneen også kunne komme ind der.

Når det bliver tøvejr, smelter sneen, og det kan give store skader som husforsikringen normalt ikke dækker. Er dit loft tilgængeligt, vil det være en god idé at tjekke det jævnligt og fjerne eventuel sne.

Hvis du har problemer med fygesne, kan løsningen være at montere såkaldte snefangsrør i ventilationsspalterne i taget. De patenterede rør, der fås i forskellige størrelser, er lavet af plastnet, der lader luften passere, men stopper sneen.

2. Sne på taget

I en vinter som den vi havde i 2010, faldt der meget store mængder sne, som oven i købet blev liggende i flere måneder. Konstruktionsfejl fik næsten 5.000 tage til at styrte sammen den vinter. Sådanne problemer rammer hovedsageligt landbrugsbygninger og haller med meget store tage, men også som boligejer skal du være opmærksom, hvis der falder sne i store mængder.

Det gælder især i følgende steder:

  • Midlertidige, nybyggede og nyrenoverede tage, samt tage der er under ombygning.
  • Når der er niveauspring mellem tagfladerne, således at sne og is fra et højere beliggende tag kan styrte ned på et lavere tag.
  • Flade tage på især småbygninger som udhuse, carporte og annekser.

Som boligejer er du selv ansvarlig for, at taget om nødvendigt bliver ryddet for sne. Det skal ske på en sikker måde, helst fra jorden. Snetryksskader vil normalt være dækket af din forsikring, men det vil typisk være en betingelse, at det ikke har været muligt at fjerne sneen, og at taget ikke er fejlkonstrueret.

3. Pas på Istapper fra taget

Istapper, der hænger ned fra taget, kan især være et problem på høje ejendomme i byerne. Hvis de knækker, kan forbipasserende blive ramt og komme alvorligt til skade. Som parcelhusejer skal du dog også være opmærksom på istapperne, da en istap, der falder fra 1. sals højde kan nå op på 30 km/t.

Istapper dannes i frostvejr og skyldes normalt, at taget er dårligt isoleret eller dårligt ventileret. Det gør, at sne og is smelter og løber ned i tagrenden, som allerede er fyldt med is. Mødet med den kolde tagrende får vandet til at løbe ud over kanten og fryse til istapper. Som husejer har du pligt til at få fjernet istapperne, hvis de kan være til fare. Det gøres nemmest ved at rage dem ned med en kost nedefra eller fra et åbent tagvindue.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2023