5 steder ved taget du skal holde øje med i efteråret

Hvis du passer godt på dit hus, passer dit hus godt på dig. Her er 5 gode råd til, hvad du skal være særlig opmærksom på omkring dit tag i den regn- og stormfulde sæson

Vejret kan være barsk i Danmark i efteråret, hvor store mængder regn og kraftige storme er hårde ved især taget. Husets værste fjende er vand og fugt og et defekt tag giver fugten frit spil til at trænge ind i konstruktionerne og skabe problemer med blandt andet råd og svamp.

Det er en god idé at lave et grundigt tagtjek inden efteråret sætter rigtigt ind, men det er også vigtigt løbende at holde øje med tagets svage punkter i løbet af efteråret, da skader pludseligt kan opstå. Opdager du skader på taget, skal de hurtigst muligt udbedres, helst af en fagmand.

1. Tagbeklædning og rygning

Tjek at alle tagsten eller tagplader er hele og uden revner og at de sidder som de skal i taget og slutter tæt sammen. Skorstensfejerens færdsel på taget eller kraftig blæst kan forrykke eller knække belægningssten- og plader.

Kontrollér at pappet på tagpaptage er uden revner og huller og at det er tæt i samlingerne. Tagpaptaget skal også være uden buler og fordybninger (lunker), hvor vandet kan samle sig.

2. Inddækninger

Inddækninger kaldes alle de overgange, hvor skorstene, ventilationskanaler, ovenlysvinduer, kviste osv. stikker op af taget eller hvor to tagflader møder hinanden. Inddækningerne er oftest lavet i bukket metal, enten zink eller aluminium, og er meget vigtige for, at taget holder tæt.

Læg mærke til om inddækningerne slutter tæt og om metallet er tæret eller revnet i samlingerne. Utætte inddækninger kan indefra vise sig ved, at der opstår fugtpletter og skjolder øverst på væggene eller i loftet. Fugtpletter og skjolder er i det hele taget tegn på, at der er utætheder i taget eller andre dele af huset.

3. Tagrender, skotrender og nedløb

Tagrender og tagnedløb skal sikre, at regn- og smeltevand fra taget ledes væk og ned til kloak eller faskine. Skotrender sidder der, hvor to tagflader møder hinanden i et indvendigt knæk og leder vandet ned til tagrenden. Det er vigtigt, at hele systemet fungerer som det skal og at render og nedløb er tætte.

Når træernes blade er faldet, skal du rense tagrender, nedløb og evt. skotrender grundigt, så der er fri passage for regnvandet. Det er en god idé at tjekke render og nedløb løbende gennem efteråret, da vand, der løber ved siden, kan anrette store skader på huset.

4. Gavle og træværk

Ikke alene tagfladerne og ryggen er udsat i løbet af efteråret, også lette gavle og træværk på taget skal tjekkes løbende. Lette plader og træværk slides hurtigere end selve tagbelægningen, så tjek udhængsbrædder, sternbrædder og vindskeder løbende. Giv om nødvendigt træet en gang træbeskyttelse eller maling inden efteråret. Hvis træværket er meget medtaget, løst eller råddent skal det repareres eller udskiftes.

5. Tjek taget indefra

Hvis tagrummet er tilgængeligt og ikke udnyttet til beboelse, kan du også kontrollere taget indefra. På ældre tegltage skal du tjekke, om bindinger og understrygning er intakt så stenene fastholdes og taget er tæt.

Er der undertag, vil det typisk være i lavet af plastfolie. Undertaget udgør den egentlige vandtætning i taget. Folien skal være hel og uden revner og slutte tæt til skorsten og ventilationskanaler m.m.

Læg mærke til om der er tegn på indtrængende vand eller fugtskader i form af skjolder, skimmelsvamp eller direkte rådangreb i træværket.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024