6 ting du kan forlange af din håndværker

6 ting du kan forlange af din håndværker Uanset om opgaven er stor eller lille, er der en række ting du med rimelighed kan forlange af din entreprenør. For at være ordentligt sikret, skal du imidlertid sørge for at indgå en skriftlig aftale med håndværkeren og desuden overveje at bruge en rådgiver

1. Overholdelse af aftaler generelt

Som bygherre skal du forvente, at din håndværker overholder de aftaler I indgår, sådan helt generelt, uanset om der er tale om et mindre stykke Vvs-arbejde eller et stort projekt som et nyt tag. For at opbygge et gensidigt tillidsforhold er det dog vigtigt, at du også selv overholder din del af aftalerne med hensyn til for eksempel klargøring af boligen til byggeriet og betaling. Du kan heller ikke skifte mening med hensyn til hvordan arbejdet skal udføres midt i processen og så stadig forlange, at håndværkerens tilbud og tidsplan holder.

2. Overholdelse af tidsplaner

Du kan forlange, at håndværkeren kommer som aftalt og ringer, hvis han bliver forsinket. Ligeledes kan du forlange, at aftalte tidsplaner overholdes, medmindre du selv ændrer mening undervejs, eller der sker uforudsete hændelser i byggeriet. Det kan for eksempel være, at tagkonstruktionen viser sig at være i en værre forfatning end forventet, når den gamle tagbeklædning er pillet af.

3. Kvalitet og materialer

Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført og uden fejl i forhold til det aftalte. Det gælder også de anvendte materialer. Hvis der eksempelvis er aftalt en bestemt type tagsten til det nye tag, så er det den, der skal anvendes, medmindre håndværkeren kan godtgøre, at den ikke kan skaffes, og at der i stedet bruges en anden med tilsvarende kvalitet og udseende. Håndværkeren skal inden for sit arbejdsområde være opdateret på gældende byggetekniske regler og arbejdsmetoder, således at arbejdet bliver forsvarligt udført.

4. Rengøring og oprydning

Hvis du som bygherre bor i huset mens der bygges, bør håndværkerne rydde nogenlunde op og gøre rent hver dag på byggepladsen. Generelt skal arbejdet i øvrigt planlægges således, at det er til så lidt gene som muligt for både bygherre og naboer. Ligeledes skal byggematerialer opbevares forsvarligt, så de ikke er til fare og ikke lider overlast ved forkert opbevaring.

5. God kommunikation

Du bør helt generelt kunne forlange, at din håndværker informerer dig løbende om, hvordan arbejdet skrider frem og ikke mindst, hvis der opstår problemer. Håndværkeren skal også være parat til at besvare dine spørgsmål omkring byggeprocessen undervejs. Ved større byggerier bør man afholde et ugentligt byggemøde som du eller din rådgiver deltager i. Der vil altid være ting man ikke kan tage stilling til på forhånd og pludseligt opståede problemer, som skal løses.

6. Afhjælpning af fejl og mangler

Du skal som udgangspunkt forvente, at arbejdet er korrekt udført som aftalt, men det er en god idé at aftale en gennemgang af arbejdet når det er slut. Her vurderes arbejdet af dig som bygherre og eventuelt din rådgiver sammen med entreprenøren, og det aftales hvordan og hvornår eventuelle fejl rettes. Undervejs i projektet bør fejl løbende rettes efterhånden som de opdages.

Lav skriftlige aftaler

Mange byggesager ender i tårer for begge parter, fordi man ikke på forhånd har indgået en klar aftale om arbejdet. Opstår der efterfølgende stridigheder, står du som forbruger svagt, hvis du ikke kan henvise til en skriftlig aftale. Mundtlige og skriftlige aftaler er juridisk lige gyldige, men det er svært at bevise noget, som ikke står skrevet. Et godt udgangspunkt er den såkaldte "AB-Forbruger - Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere" standardkontrakt som er udarbejdet i et samarbejde mellem Energistyrelsen, Dansk Byggeri, Tekniq og Forbrugerrådet. Det er en frivillig standardaftale som bygherre og entreprenør kan indgå, det vil sige, at den altså ikke automatisk er gældende som en egentlig lovgivning ville være det. En række af de ovenstående punkter vil være reguleret og præciseret nøje, hvis du indgår sådan en aftale med din entreprenør.

Brug en byggefaglig rådgiver

Når det gælder nybyggeri og større ombygninger og renoveringer, bør du overveje at benytte en arkitekt, byggetekniker eller anden byggefaglig rådgiver. Rådgiveren kan med sin tekniske viden og erfaring fra byggesager være med til at sikre dig, at dit byggeprojekt udføres bedst muligt og forløber med så få problemer som muligt. Du kan vælge at bruge en rådgiver i udvalgte faser af byggeriet eller hele vejen fra planlægningsfasen og gennem den praktiske udførelse og til den endelige aflevering af det færdige byggeri.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024