8 gode råd til et vandtæt aftalegrundlag

Det betaler sig altid at få et ordentligt aftalegrundlag. Dels undgår man misforståelser og diskussioner og dels er det en forudsætning hvis uheldet er ude og man får brug for erstatning fra en garantiordning som eksempelvis Byg Garanti. Her er otte punkter, du bør være opmærksom på:

1. Beskriv grundigt byggearbejdets art og omfang. Skriv gerne hvilke materialer der skal bruges og af hvilken kvalitet.

2. Lav et særskilt afsnit, hvor det fremhæves hvad der evt. ikke er med i aftalen (eksempelvis bortskaffelse af affald, eventuelle rådskader m.v.)

3. Undgå mundtlige aftaler. Hvis du aftaler ændringer eller ekstraarbejder med håndværkeren undervejs i byggeriet, så lav en aftaleseddel som tillæg til kontrakten. Skriv i kontrakten, at håndværkeren kun får ekstraarbejde, hvis der foreligger en underskrevet aftaleseddel.

4. Aftal en fast tidsplan og en bod på f.eks. 500-1000 kr. pr. dag, hvis håndværkeren eventuelt overskrider tidsplanen.

5. Beskriv nøje, hvornår håndværkeren får sine penge. Lav en rateplan, så håndværkeren får sine penge i takt med at arbejdet skrider frem. Betal aldrig forud og tilbagehold minimum 15 % af entreprisesummen indtil du har godkendt det færdige arbejde.

6. Bed evt. håndværkeren om at stille en bankgaranti på eksempelvis 15 % af entreprisesummen. Bankgarantien sikrer dig, at du kan få udbetalt et beløb til at rette fejl og mangler, hvis håndværkeren ikke færdiggør sit arbejde eller hvis han går konkurs.

7. Brug evt. AB-forbrugeraftalen som er en standard kontrakt for boligejere, der dækker alle typer byggeopgaver. Hent standardaftalen på www.boligejer.dk/abforbruger

8. Vær opmærksom på eventuelle forbehold, som håndværkeren tager i kontrakten, eksempelvis forbehold for leveringstid på materialer eller ventetid på underleverandører. Du kan nemlig ikke kræve dagbod fra håndværkeren, hvis forsinkelsen skyldes årsager, der er taget forbehold for i kontrakten.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2023