Byg Garanti er ikke kvalitets garanti

Byg Garanti, produktgaranti og totalgaranti. Hvem er egentlig dine venner, når ruden er punkteret, taget er utæt og håndværkeren er smuttet?

Der er mange penge ud at sejle når man bygger, og der er altid en risiko for at noget kan gå galt, så man skal have garantien i orden. For mange betyder det at de kigger efter en håndværker som er medlem af Byg Garanti. Ifølge Dansk Byggeri foretrækker hele 76 % af alle boligejere faktisk en håndværker, der er dækket af Byg Garanti. Men i modsætning til hvad mange tror, er Byg Garanti ikke en blåstempling af håndværkerens evner. Og særligt når taget skal skiftes, er dækningen langt fra altid tilstrækkelig.

Om Byg Garanti

Bag ordningen står Dansk Byggeri, som er arbejdsgiverorganisation for cirka 6.000 virksomheder inden for byggeri. Byg Garanti er blevet markedsført godt og er den mest kendte garantiordning på markedet. Det eneste en håndværker skal gøre for at være omfattet af Byg Garanti er at melde sig ind i Dansk Byggeri. Dansk Håndværk udbyder en stort set identisk garantiordning, som hedder Dansk Håndværk Garanti. Lige som Byg Garanti dækker ordningen op til 100.000 kr. i 5 år. Ordningen kræver medlemskab af Dansk Håndværk i stedet for Dansk Byggeri.

Hvornår er garantien relevant?

Byg Garanti sikrer dig 5 års garanti på håndværkerens arbejde i stedet for din almindelige. Og garantien dækker dig i samme periode mod ekstraomkostninger i tilfælde af at din håndværker ikke laver sit arbejde ordentligt, eller ikke færdiggør byggeriet. Hvis du som boligejer får udført et byggeri med fejl eller mangler og håndværkeren ikke udbedrer fejlene, eksempelvis fordi han er gået konkurs, kan du via Byg Garanti få erstatning til at hyre en anden håndværker til at færdiggøre dit byggeri. Ordningen dækker op til 100.000 kr. inklusiv moms i 5 år efter byggeriet oprindeligt er afsluttet. Bemærk, at du ikke får pengene direkte udbetalt, hvis erstatningen udgør mere end 20.000 kr. I dette tilfælde skal du derimod vælge en ny håndværker som er omfattet af Byg Garanti og bede ham udføre arbejdet. Håndværkeren vil derefter modtage sin betaling direkte fra garantiordningen.

Hvordan søger jeg erstatning?

Det fremgår ikke helt tydeligt på Byg Garantis hjemmeside, hvordan en sag typisk forløber. Til gengæld kan du finde en god og udførlig vejledning på Byggeriets Ankenævns side. Selve processen med at søge og få tilkendt erstatning kan dog være omstændig og kan vare op til et halvt år.

Følgeskader dækkes ikke

Det er imidlertid ikke altid den håndværksmæssige fejl, der er dyrest at udbedre. Det kan i stedet være følgeskaderne, der er dyrest. Hvis der trænger vand ind, kan det give råd- og svampeskader. Og der kan opstår skader på de ting, du eventuelt havde opbevaret i loftsrummet. Det kan blive en dyr omgang – og her er der ingen hjælp at hente hos Byg Garanti. Når man nærlæser Byg Garantis vedtægter står der:

§7, Stk. 5 - Følgeskader og indirekte tab Der gives ikke dækning for tab opstået som en følge af den primære mangel, idet beskadigede indboeffekter og beskadiget løsøre m.v. ikke dækkes. Der ydes endvidere ikke dækning for forbrugerens indirekte tab, f.eks. udgifter til flytning, opmagasinering af møbler, sagsomkostninger m.v.

Det er altså forhold du skal søge dækket hos enten dig eget eller entreprenørens forsikringsselskab.

Reparer ikke dit utætte tag

Hvis du står i den uheldige situation at dit nye tag er utæt og du vil søge om erstatning fra Byg Garanti, er der en vigtig faldgrube du skal undgå: Du må ikke reparere taget før din sag er blevet behandlet i Byggeriets Ankenævn. Hvis du gør det, kan der opstå tvivl om hvem der har udført det fejlbehæftede eller mangelfulde arbejde og din klagesag vil blive afvist. En eventuel syn- og skønsmand skal således have mulighed for at besigtige det arbejde, du klager over i den stand og kvalitet håndværkeren har afsluttet det. Til gengæld er du forpligtet til at mindske skaden mest muligt. I praksis betyder det, at du skal få dækket taget af med presenninger (brug f.eks. de såkaldte tunge vinterpresenninger, der kan modstå regn og slud).

100.000 er ikke altid nok

Vær særligt opmærksom på, at Byg Garanti langt fra er et fuldkommen sikkerhedsnet. Hvis dit færdige tag er bygget helt forkert og tagkonstruktionen og –belægning skal laves helt om, kan omkostningerne til at få det udbedret ofte løbe op i flere hundrede tusinde kroner. Omkostninger kan altså hurtigt overstige de 100.000 kr., som Byg Garanti dækker. Vær derfor opmærksom på, om du skal have ekstra forsikringer på dit byggeri.

Gå efter garantien

Hvis du hyrer en håndværker, der ikke er medlem af en garantiordning, kan du med fordel få skrevet ind i jeres aftale, at arbejdet er omfattet af AB92 eller AB Forbrugeraftale. Det sikrer dig 5 års garanti på arbejdet i modsætning til den almindelige reklamationsret på to år. Selv om Byg Garanti og Dansk Håndværk Garantiordning ikke dækker dig i alle situationer, får du stadig en ekstra sikkerhed, som er værd at tage med. Vælg derfor helst en håndværker der er medlem af en af de to ordninger – men husk at garantiordningen ikke er garant for håndværkerens kvalifikationer.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024