Din guide til betontagsten

Betontagsten er en robust tagbeklædning med lang levetid, der kan bruges på både nye og ældre huse

Betontagsten er en af de mest populære tagbelægningsmaterialer i Danmark, og de har faktisk været produceret her siden midten af 1800-tallet. De mest almindelige betontagsten giver et tag, der minder meget om det traditionelle tegltag. Betontagsten er dog typisk lidt tykkere end tegl og har en lidt anderledes overflade med mere struktur. Inden du lægger dig fast på en bestemt type tagsten, er det en god idé at sammenligne udseendet på forskellige typer og fabrikater, og også helst se dem udlagt på et færdigt tag.

Betontagsten hører ligesom tegl og naturskifer til de såkaldt tunge tagbelægninger. Det betyder, at du godt kan erstatte et tegltag med betontagsten, men hvis huset oprindeligt er bygget til en lettere tagbelægning som eternit, så er det muligt, at tagkonstruktionen skal forstærkes først.

Materialeprisen på betontagsten er normalt noget lavere end for tegl, men når arbejdsløn og andre faktorer regnes med i det færdige tag, er forskellen nede på et par hundrede kroner pr. kvadratmeter. Ifølge Comparas erfaringer er prisen for et nyt tag med betontagsten og undertag ca. 1.500 - 2.100 kr. pr. m².

Det er muligt at spare ca. 300 kr. pr. m², hvis du vælger en betontagsten, der kan lægges uden undertag. Prisen er inklusive moms og gælder for et 1½-planshus uden ovenlysvinduer.

Typer og former

Den typiske form på betontagsten er ligesom på tegltagsten den karakteristiske vingeform med enkelt eller dobbelt bue. Den sidstnævnte, kaldet dobbelt-S, er dog den mest almindelige, og den er også hurtigere at lægge op, fordi stenene er bredere, og der derfor er færre sten at lægge på plads.

En særlige type betontagsten har en såkaldt systemfuge, der er et fugebånd, der ligger i tagstenenes overlæg. Fugen er så tæt, at den modvirker indtrængning af regn og fygesne, og det betyder, at undertaget kan undværes.

Som noget nyt er flade, rektangulære betontagsten ved at vinde indpas. Oplagt giver de et tag med moderne, meget rene linjer, der minder lidt om et skifertag.

Den dobbelte S-form er den mest almindelige betontagsten, og den fås i mange farver, her i teglrød, fra forskellige fabrikanter. Foto: IBF. De nye flade, rektangulære betontagsten giver taget et moderne look med helt rene linjer.

Farver og overfladebehandlinger

Betontagsten laves normalt i gennemfarvet beton. Afhængig af fabrikatet fås stenene i sort og i en række grå, brune, røde og gule nuancer. Visse sten fås også i blå og grøn.

Enkelte typer betontagsten leveres ubehandlede, men de fleste får en akrylbaseret overfladebehandling, der udover at få farven til at fremstå dybere, også modvirker kalkudfældninger og begroning af mos og alger. Overfladebehandlingen kan være mat eller blank.

Taghældning og undertag

Et moderne tag med tagsten tætnes ikke som i gamle dage med en understrygning med mørtel, men ved hjælp af et undertag, der enten er fast eller i banevarer. Et tag med tagsten er ikke helt tæt i sig selv, især ikke mod fygesne og slagregn i stærk blæst, og det er derfor nødvendigt med et undertag nedenunder tagbelægningen, som udgør den egentlige vandsikring.

Med undertag kan betontagsten lægges på tage med hældninger ned til 14 grader. Tage med systemfuge må ikke være under 25 grader.

Garanti og levetid

Betontagsten fås med op til 30 års garanti, men den gennemsnitlige levetid for tagdækningen anses for at være 80 år for almindelige sten og 60 år for sten med systemfuge.

Et tag med betontagsten vil normalt ikke kræve vedligeholdelse, men det er en god idé årligt at tjekke, at alle sten er hele og uden revner og afskalninger, og at de ligger som de skal. Efter en kraftig storm er det især vigtigt at tjekke taget for skader.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024