Alvorlige fejl på 80% af alle nye tegltage

Compara A/S blev grundlagt i 2006 med visionen om, at sikre private kunder et trygt byggeforløb og et nyt tag i topklasse. Baggrunden var en undersøgelse foretaget af Byggeskadefonden, der viste, at 80 % af alle nylagte tegltage havde alvorlige fejl og mangler. Hele 30 % burde lægges helt om.

Et tag er ikke bare et tag

Det er kun de færreste, som skal have lagt nyt tag, der ved hvor meget, der kan gå galt. Et tag er imidlertid en meget kompleks bygningsdel, der kun bør udføres af specialister. Forskellen på en god og en dårlig håndværker kan være 30 års levetid på taget. Vi kommer regelmæssigt ud til kunder, der skal have udskiftet et tag, der er lagt for kun 10 år siden, selv om taget burde holde i over 40 år.

Hvad går galt?

Der er overordnet to ting, der går galt:: Dårligt håndværk og manglende skriftlige aftaler.

1. Dårligt håndværk

Her er de typiske fejl, vi ser:

  • Huller i undertaget
  • Utilstrækkelig ventilation ved tagfod
  • Manglende afstand mellem undertag og isolering
  • Utætheder ved skorsten og ovenlysvinduer
  • Fejlene kan ikke ses når taget er færdigt og der er lagt tegl.

Problemer viser sig først nogle år senere som storm- eller vandskade.

2. Manglende skriftlige aftaler

I tilbuddet eller kontrakten fra entreprenøren mangler der ofte en detaljeret beskrivelse af, præcist hvilke arbejder, der er med i prisen. Desuden glemmer entreprenøren at fremhæve, hvad der ikke er med i prisen, eksempelvis udskiftning af eventuelt rådne spær eller fastmuring af mursten fra facaden, der løsnes ved nedtagning af det gamle tag.

Konsekvensen er, at kunden og entreprenøren bliver uenige om, hvorvidt arbejder som eksempelvis vindskeder, lysninger eller udbedring af hullerne i facaden efter stilladsen er med i prisen. Desuden bliver kunden mødt med ekstraregninger for arbejder, der kunne være forudset inden byggestart, eksempelvis ny inddækning til den eksisterende skorsten eller etablering af afsætningsplads på loftet. Der opstår også ofte uenighed om aftalte ekstraarbejder, fordi entreprenøren ikke laver en skriftlig aftaleseddel. Ofte føler kunden sig tvunget til at betale dyre ekstraregninger for at få sit byggeri færdigt.

Det er langtfra altid, der aftales en skriftlig tidsplan for byggeriet og en bod til kunden, hvis planen ikke overholdes. Ofte bliver byggeriet forsinket, så kunden må leve med stillads og byggerod i månedsvis.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024