Gode råd til vinterbyggeri

Kulden, sneen og regnen i vinterperioden behøver ikke være nogen hindring for at få lavet nyt tag eller andre arbejder på huset, hvis projektet gribes rigtigt an

I de flestes bevidsthed er udvendige byggearbejder på huset noget, som på grund af vejret kun kan foregå i sommerhalvåret. En anden udbredt opfattelse, også blandt fagfolk, er at vinterbyggeri giver dårligere kvalitet end byggeri, som er lavet om sommeren. Inden for byggeriet regnes vinterperioden at gå fra 1. november til 31. marts.

Tidligere var der noget om snakken, men i vore dage kan man trygt få lavet byggearbejder i efterårs- og vinterperioden. Det kræver imidlertid, at både bygherre, entreprenør og en eventuel rådgiver ved, hvad man kaster sig ud i, kender reglerne i den såkaldte vinterbekendtgørelse og træffer de rigtige vinterforanstaltninger.

Fordele ved at bygge om vinteren

De fleste udvendige byggearbejder laves stadig i sommerhalvåret, og det giver større pres på håndværkere og entreprenører og dermed højere priser. Der kan også opstå flaskehalse i byggeriet, fordi leverandørerne af byggematerialer ikke kan følge med i perioder.

For at gøre det muligt at bygge om vinteren skal der træffes foranstaltninger, som for eksempel at overdække hele huset, når taget skal udskiftes. Disse foranstaltninger koster selvsagt også penge, men den lavere pris på håndværksarbejde i vinterhalvåret vil i de fleste tilfælde kunne dække merudgifterne. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du sætter gang i planlægningen af byggeriet og indhentning af tilbud i god tid.

Vinterbekendtgørelsen

Vinterbekendtgørelsen omfatter både privat og offentligt byggeri, og den har det sigte at holde gang i byggeriet, også i vinterhalvåret, samt at sikre byggeriets kvalitet. Den forpligter entreprenøren til at holde gang i byggeriet om vinteren og bygherren til at betale for de foranstaltninger i form af for eksempel snerydning og afisning, som gør det muligt.

Bekendtgørelsen gælder blandt andet for alle indendørsarbejder når etageadskillelse eller tagkonstruktion er udført og vandtæt og for alle ny-, om-, og tilbygninger over 500 m2. Nu er det jo sjældent private bygger mere end 500 m2, men reglen om indendørsarbejder gælder, så snart huset er lukket mod regn og blæst med et færdigt tag, og vindueshullerne er lukket med plast. Er hele huset pakket ind i et lukket, og overdækket stillads regnes det også for indendørs. Under alle omstændigheder kan bekendtgørelsen bruges som vejledning, hvis du får udført byggeri om vinteren.

Ingen kvalitetsproblemer ved vinterbyggeri

I en undersøgelse foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet i 2007 baseret på data fra Byggeskadefondens 1-års eftersyn konkluderes det, at byggeri lavet om vinteren ikke er af dårligere kvalitet eller dyrere end byggeri lavet om sommeren, måske endda tværtimod. Når der bygges om vinteren, er der mindre tidspres, og der er derfor en tendens til, at håndværkerne har bedre tid til for eksempel at vente på, at betonen hærder ordentligt op og til at lave en bedre finish i øvrigt.

En anden af konklusionerne i undersøgelsen er, at det måske ikke handler så meget om forskellen på sommer og vinter, da begge årstider kan være hårde ved byggematerialer, der opbevares ude. En våd august er faktisk mere skadelig for blandt andet døre og vinduer i træ, der ligger på byggepladsen, end en tør januar.

Det skal dog understreges, at undersøgelsen ikke specifikt går på parcelhusbyggeri, men på nybyggeri af offentligt støttede boliger.

Gode råd til vinterbyggeri

Med de rigtige vinterforanstaltninger kan der fint bygges efterår og vinter. Som udgangspunkt er foranstaltningerne entreprenørens ansvar, men udgifterne betales af dig som bygherre. En præcis aftale og god planlægning er meget vigtig her. Blandt de ting man skal være opmærksom på er:

1. Du eller din rådgiver skal sikre sig, at entreprenøren har viden om vinterbyggeri, så det udføres korrekt, og at han også har det rigtige materiel.

2. Ved arbejder på taget skal entreprenøren som minimum afdække tagkonstruktionen med presenninger, så den er sikret mod nedbør og fugt. En bedre løsning er at overdække hele byggeriet med et lukket stillads.

3. Det skal sikres, at man kan færdes sikkert på byggepladsen også i frost og vådt vejr. Vand skal ledes væk, så pladsen ikke bliver til mudder, der kan fryse til is. I vintervejr skal der ryddes sne og gruses.

4. Et vigtigt punkt er den rigtige opbevaring af byggematerialer på pladsen. Maling og andet , der ikke kan tåle frost, skal opbevares frostfrit for eksempel i en opvarmet container. Materialer som gipsplader og træ, der ikke kan tåle vand og fugt, skal opbevares tørt, ellers vil der være risiko for svampeskader i de nye konstruktioner.

5. Visse byggearbejder som maling og flisearbejde kræver en vis minimumstemperatur, så det kan være nødvendigt at opvarme byggeriet. Ligeledes er det vigtigt, at der opsættes kunstig belysning,

6. Udgravning og støbning er en udfordring i frostvejr, der kan imødegås med blandt andet isolerende måtter og beton, der leveres varm og beskyttes mod frost, mens den hærder.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2022