Guide til eternittag

Eternit er en let og økonomisk tagbelægning, der fås i mange forskellige udformninger og farver, og som egner sig til både renovering og nybyggeri.

Fotos: Cembrit

Eternittage blev populære i Danmark op gennem 1960'erne og 70'erne, hvor der i et veritabelt byggeboom blev bygget omkring 450.000 nye parcelhuse, de fleste af dem typehuse. Bølgeplader i eternit var dengang som nu et billigere alternativ til tegl, og er tillige hurtigere at oplægge, hvorfor materialet passede fint ind i tidens nye, mere industrielle byggeprocesser. Udover bølgeplader i forskellige formater fås eternit som flade skifre og i andre former i forskellige farver og størrelser.

Tagplader og andre eternitprodukter består af armeret cement kaldet fibercement, som får sin styrke ved at være opbygget af mange tynde, sammenpressede lag. Fibercement blev opfundet i Østrig omkring år 1900, og der har været produceret tagdækningsmaterialer af fibercement i Danmark siden 1927.

Indtil 1984 var der altid asbest i eternitplader, mens eternit produceret efter 1988 ikke indeholder asbest. Eternitplader fra de mellemliggende år kan indeholde asbest. Asbest blev forbudt, fordi det er sundhedsskadeligt, og derfor er der også strenge krav til hvordan gamle eternitplader skal håndteres ved nedtagning.

Eternit hører modsat tegl og betontagsten til de såkaldt lette tagbelægninger. Det betyder, at eternit i princippet kan lægges oven på alle typer eksisterende tagkonstruktioner med den rette hældning. Ifølge Comparas erfaringer ligger prisen på et nyt tag med bølgeeternitplader på 600 - 700,- kr. pr. m², mens et nyt tag med skifereternit koster ca. 2.000-2.200 kr. pr m². Priserne er inklusive moms og gælder for et typisk 1½-planshus uden ovenlysvinduer.

Bølgeplader (bølgeeternit)

Eternitbølgeplader giver taget et udseende, der minder om et tegltag, men da pladerne er større, tyndere og slutter tættere sammen, giver de taget en mere skarp profil. Et bølgeeternittag har desuden synlige montageskruer. Bølgeplader fås i forskellige størrelser, hvor nogle er beregnet til industri- og halbyggeri, mens andre er tilpasset mindre huse som parcelhuse, fritidshuse og carporte. Disse har en beskyttende overfladebehandling og fås i sortblå, grå og rødbrune nuancer.

Skifereternit og andre typer

Flade skiferplader fås i forskellige størrelser, enten rektangulære eller kvadratiske, og minder udlagt om et naturskifertag. Et eternitskifertag kan lægges så skifrene flugter med tagets kanter eller diagonalt i forhold til tagfladerne. Eternitskifer fås i sortblå eller skifergrå.

Et af de nyeste produkter er Toscana fra Cembrit, der er en variant af de klassiske bølgeplader, og som med sin form giver mindelser om visse typer gamle italienske tegltage. Toscana fås i flere farver og kan lægges uden undertag ved taghældninger over 22 grader.

Taghældning og undertag

Eternitplader eger sig godt til huse, hvor taget har lav taghældning, da pladerne anses for at give en vandtæt tagdækning. Bølgeplader kan lægges på tage med hældninger ned til 14 grader, mens skiferplader kan lægges på tage med hældning ned til 18 grader.

Der er ikke krav om, at der skal lægges undertag under et eternittag, men det anbefales af hensyn til risikoen for kondens, at en byggeteknisk rådgiver tager konkret stilling i hvert enkelt tilfælde.

Garanti og levetid

Eternitplader til tagdækning fås med op til 15 års garanti, men gennemsnitslevetiden for moderne eternitplader regnes for at være 30 år. Gammeldags eternitplader med asbest regnes, afhængigt af taghældning, for at have en gennemsnitslevetid på op til 80 år. Eternittage kræver ikke megen vedligeholdelse.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024