Nyt tag: Få det optimale ud af dine muligheder

Hvis du står foran en større tagrenovering, er det en god idé at overveje at gå videre end blot at udskifte tagbelægningen. Tagprojektet åbner muligheder for at forbedre de indvendige rum med mere plads og bedre dagslys.

Udskiftning af taget er et større projekt, som kræver grundige overvejelser – skal du skifte til en ny slags tagbelægning? Hvor meget vil du ofre på projektet? En grundlæggende tagrenovering består i en udskiftning af tagbelægningen, eventuelt nyt undertag og om nødvendigt reparationer af de underliggende konstruktioner. Desuden kræver lovgivningen, at taget isoleres op til samme standard som et nyt hus, hvis det er rentabelt og teknisk muligt. Endeligt vil der være tale om nyt tagtilbehør i form af tagrender og nedløb, ventilationshætter og så videre.

Du bør dog også overveje om du kan forbedre huset yderligere når du nu alligevel er i gang. Det er langt billigere og mere praktisk at montere kviste, tagvinduer, solceller eller ændre på taget når stilladset er oppe og håndværkerne i gang, end hvis du vil gennemføre tiltagene på et senere tidspunkt.

Med lystunneler er det muligt at tilføre dagslys til for eksempel gangarealer langt inde i huset, hvor der ikke er mulighed for en traditionel ovenlysløsning.

Bedre lys med ovenlysvinduer

Ovenlysvinduer i taget giver både dagslys og udsyn til rummene under taget, uden at ændre væsentligt på husets profil. Ovenlysvinduer kan indbygges i stort alle typer tage og tagkonstruktioner, og der findes flere forskellige typer og indbygningsmuligheder. Det mest almindelige er at indbygge præfabrikerede, oplukkelige ovenlysvinduer mellem spærene i skråvæggen. Denne løsning bruges typisk når der skal mere lys ind på 1. salen i 1½ plans huse, altså huse, hvor overetagen ligger under taget, eller når rummet har loft til kip.

En anden situation har man i etplans huse med fladt loft og lav taghældning, hvor rummene ind mod midten af huset godt kan være temmelig mørke. Her kan man enten åbne rummet ved at lave en slags skakt op til de nye tagvinduer, eller benytte en løsning med en såkaldt lystunnel, der trækker lyset ned gennem tagrummet via et stort rør.

Det er også muligt at etablere store, sammenhængende ovenlyspartier i det skrå eller flade tag. Partierne kan være faste, eventuelt med enkelte oplukkelige rammer og tilfører rummet meget store mængder dagslys. Hvis ovenlyset ligger i selve kippen kaldes det et rytterlys.

Mere plads med en ny kvist

En eller flere kviste giver ligeledes ekstra dagslys til rummene på 1. sal, men de har også den fordel, at rummet under den enkelte kvist bliver større ved at skabe en fornuftig loftshøjde. Med store kviste kan man ligefrem gøre tagrum brugbare, som tidligere har været svære at udnytte på grund af de skrå vægge.

En kvistløsning er dyrere end en løsning med ovenlysvinduer, den vil normalt kræve ændringer i tagkonstruktionen, og så vil den markant ændre husets udseende. Du skal også være opmærksom på, at en kvist vil øge boligarealet i huset, og at du derfor skal søge kommunen om tilladelse.

Da kvisten ændrer husets udseende er det vigtigt, at den i sin udformning, størrelse og materialevalg nøje er afstemt efter huset. Det er en god idé at indhente professionel rådgivning, gerne fra en arkitekt, når du vælger kvistløsning. Kviste kan enten opbygges på stedet eller købes præfabrikeret. Under alle omstændigheder skal kvisten laves specielt til det aktuelle tagprojekt.

Højere rum med loft til kip

Når man laver loft til kip, erstattes det flade loft i rummet med skrå vægge, der følger tagets skrå yderflader hele vejen op til kippen. Loft til kip giver en radikalt anderledes og meget mere spændende rumoplevelse. Normalt etablerer man samtidig også ovenlys, så de nye rum får rigelig med dagslys.

Loft til kip kræver større ændringer i tagets opbygning, og i visse tilfælde en helt ny tagkonstruktion. Afhængig af den oprindelige tagkonstruktion kan du vælge at lade spærene stå synlige. Under alle omstændigheder er det en god idé at samtænke løsningen ikke bare med det nye tag, men også med en ombygning eller renovering af de berørte rum.

Inddrag loftsrummet til beboelse

Hvis taget på dit hus har høj rejsning, vil det i nogle tilfælde være muligt at inddrage loftsrummet til beboelsesareal. Afhængig af forholdene på loftet og tagets konstruktion kan det være nødvendigt med større eller mindre ændringer af spærkonstruktionen.

Hvis du står og mangler plads, og alligevel står foran en tagrenovering, vil en inddragelse af loftet til beboelse normalt være billigere end, hvis du laver en tilbygning til huset. Projektet kræver byggetilladelse, da der er tale om en udvidelse af husets boligareal.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024