Reparation eller udskiftning af taget?

Et helt nyt tag er typisk dyrere end en reparation, men totaløkonomisk set kan der meget vel være tale om at kaste gode penge efter dårlige, og i nogle tilfælde forværrer reparationerne i praksis tagets tilstand

Et tæt tag er alfa og omega for et sundt hus. Er taget utæt, kan det i første omgang føre til råd- og svampeangreb i tagkonstruktionen, men hele husets sundhed er i fare, da indtrængende vand og fugt er bygningers største fjende.

Mindre problemer som utætte inddækninger og skotrender, nedslidte og utætte tagrender og nedløbsrør, revnede tagsten og rådne vindskeder kan være alvorlige nok, men lader sig relativt nemt reparere. Er tagbelægningen derimod nedslidt og utæt, eller er der alvorlige skader på tagkonstruktionen, er det en bedre og på sigt billigere løsning at udskifte taget. I nogle tilfælde kan fejlbehæftede renoveringer eller forkert udførte reparationer gøre problemerne værre og fremskynde det tidspunkt, hvor en udskiftning er den eneste løsning.

Alvorlige problemer i næsten nye tage

I mange tilfælde kan tagets alder give et fingerpeg om, hvorvidt det kan betale sig at reparere yderligere på det. Nærmer taget sig sin forventede levetid, giver det ikke mening at investere i store reparationsarbejder. Levetiden afhænger ikke bare af selve tagdækningen, men også af hvilken tilstand den underliggende tagkonstruktion og et eventuelt undertag er i. Tagets alder er dog ikke alene afgørende for tilstanden og restholdbarheden.

- Når vi bliver kaldt ud til kunder, ser vi eksempler på nye tage, der kun er 6-8 år gamle, men som allerede er udskiftningsmodne på grund af fugttekniske problemer og problemer med undertaget. Undertaget udgør den egentlige vandtætning i de fleste typer tage, og hvis der er sjusket med undertaget, holder det ikke tæt, og så skal taget reelt lægges om, siger bygningskonstruktør Thomas Vester, der er specialist i tage. Thomas Vester er også partner i rådgiverfirmaet Compara, der hjælper private husejere med tag- og facadeprojekter og renoveringer.

Forkert renovering nedsætter tagets levetid

- Det er meget svært at sige noget generelt om, hvornår det er nødvendigt at udskifte taget, det kommer an på en konkret og individuel vurdering, som vi foretager efter at have lavet en grundig, teknisk undersøgelse af det enkelte tag, forklarer Thomas Vester.

- På ældre tegltage uden undertag er det den såkaldte understrygning, altså tætningen med mørtel af revnerne mellem stenene, der holder taget tæt. På sådan et hus er det den opstigende varme fra huset, der medvirker til at sikre, at mørtel og tagsten tørrer igen efter et regnvejr. Hvis der ikke trænger vand ind, er huset i praksis i balance. En fejl, vi ofte ser, er at folk både har fået efterisoleret på det flade loft og understrøget tagfladen på indersiden af loftsrummet. Dermed kommer der ikke varme fra huset op i loftsrummet og så vil mørtel og tagsten i vinterhalvåret være konstant våde og kolde, hvilket igen fører til frostsprængninger og hurtigere nedbrydning af taget, fortæller Thomas Vester.

Dyrt at over- og understryge taget

- Når man renoverer det åbne loftsrum i en typisk, ældre 1½ plans villa med tilgængeligt, uudnyttet loftsrum, er det faktisk kun omkring 1/3 af tagfladen, du kan understryge, resten af teglstenene sidder oven på skråvæggene og kan ikke nås. Det betyder, at vandet på 2/3 af taget så render ned på undersiden af tagstene og skaber fugtproblemer der, siger Thomas Vester.

- Løsningen på det problem er at overstryge denne del af tagfladen udefra, men det kræver, at der opsættes stillads. Understrygning og overstrygning koster tilsammen omkring 40% af et nyt tegltag og holder 10-15 år, hvor et helt nyt tag afhængig af undertag holder 3-4 gange så lang tid. Et hus med mørtelunderstrygning holder fra nyt ca. 30 år og skal derefter eftergås med 10-15 års mellemrum, så mit råd er, at hvis huset er fra før 1960'erne og stadig har det originale tegltag, så er det ikke nogen dårlig idé at begynde at overveje et nyt tag, siger Thomas Vester.

Fordele ved et nyt tag

Et nyt tag er en større investering, men den åbenlyse fordel er, at du så får et tæt tag, der ikke kræver større vedligeholdelse mange år frem. Yderligere giver tagrenoveringen muligheder for efterisolering, montering af kviste og ovenlys og andre tiltag, der giver mere dagslys og plads i rummene under taget. Har du planer om at inddrage tagetagen til beboelse, er der klare økonomiske fordele ved at kombinere ombygningen med det nye tag.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2023