Svamp i taget - hvad nu?

år taget skal udskiftes, hænder det desværre at nogen får sig en ubehagelig overraskelse når det gamle tag er pillet ned og spærrene er blotlagt: Der er svamp eller råd.

Råd har ikke noget med svamp at gøre, men kan godt ligne til forveksling. Svamp kan enten være den velkendte skimmelsvamp eller en mere alvorlig, nedbrydende type.

Derfor kommer der svamp

Fælles for alle svampetyper er, at de kræver organisk materiale, varme og fugt for at trives og brede sig. Normalt er det fordi der er utætheder eller skader, der lader vand trænge ind i boligen udefra, at man får svamp i huset. Der kan også være tale om forkert udførte konstruktioner, f.eks. hvis tagkonstruktionen ikke kan ventilere. Inde i huset kan ringe isolering i sig selv forårsage et svampeangreb, da der ofte opstår kondens på de kolde indvendige overflader.

Der er mange forskellige svampetyper, og stor forskel på den skade de kan forvolde. Almindelig skimmelsvamp er potentielt farligt for beboerne, men giver typisk kun kosmetiske skader på selve huset. Ægte hussvamp nedbryder derimod selve materialerne i huset. Ægte hussvamp er især farligt, da det breder sig meget hurtigt under de rette forhold. Udbedringen af skaderne fra en nedbrydende svamp kan blive en dyr affære, hvis det ikke opdages i tide.

De mest almindelige typer svamp man støder på i et tag er skimmelsvamp og gul tømmersvamp, en af de nedbrydende svampetyper.

Råd er almindeligt

Rådskader i tagkonstruktionen er ganske almindelige. De forekommer i ca. 1 ud af 10 tage, og risikoen er større jo mere kompliceret taget er med for eksempel kviste, skotrender og lignende. Rådskaderne er dog sjældent særligt alvorlige, og kan normalt udbedres ved at udskifte eller forstærke de berørte spær. En sådan reparation koster typisk i alt mellem 2.000 og 5.000 kroner, når håndværkerne allerede er i gang med taget, og tager ganske kort tid at udføre.

Er der tale om råd, skal du være forsikret specifikt mod råd for at være dækket af forsikringen.

Skimmelsvamp kan være farligt for beboerne

Skimmelsvamp skal behandles med grundig rengøring og desinficering med klorin eller rodalon. Er det bløde eller porøse materialer, der er angrebet, skal de udskiftes. Prisen for behandlingen vil afhænge af lokaliteten og størrelsen af de angrebne områder.

Hvis nogen i boligen har oplevet lidelser som regelmæssige hovedpiner, ualmindelig træthed eller allergilignende symptomer mens der har været skimmelsvamp i boligen, er det er god ide at gå til læge.

Kontakt din forsikring

Konstateres der råd eller svamp i taget, er det vigtig at reagere hurtigt. Er der tale om en nedbrydende svampetype såsom ægte hussvamp, kan den nemlig sprede sig meget hurtigt, og være meget ødelæggende for huset.

Kontakt derfor din forsikring omgående. De vil have en fremgangsmåde klar til hvordan situationen bedst tackles. Ofte vil de først sende en taksator ud for at vurdere problemet. Alternativt kan de bede entreprenøren om at tage nogle billeder, som de kan forholde sig til.

Det første der skal fastslås er om problemet er råd, skimmelsvamp og, i tilfælde af nedbrydende svamp, hvilken svampetype der er tale om.

Få svampetypen identificeret

Er der tale om en nedbrydende svamp, skal den analyseres for at bestemme den nøjagtige type, så den kan behandles på den bedst mulige måde. Dette gøres normalt ved at få besøg af specialister indenfor analyse og bekæmpelse af svampeangreb.

Vil man spare penge, er det muligt selv at indsende en prøve til Hussvamp Laboratoriet eller Goritas, hvor den vil blive analyseret. Prøven kan du sagtens indsamle selv. Den skal bestå af selve svampevæksten eller et stykke af det angrebne træ, ca. 5x1 cm. Analysen koster kr. 1.500,-, og er typisk færdig dagen efter. Pengene skal man selv lægge ud, til eventuel dækning af forsikringen senere. Man modtager samtidig med resultatet nogle råd om hvordan man bedst bekæmper svampeangrebet, samt forebygger at det hænder igen.

De fleste husforsikringer dækker svampeangreb, og udgiften til prøven er som regel inkluderet i denne dækning. Selvrisikoen er dog altid per skade - det vil sige per angrebet område - så du kan godt risikere at skulle dække en del af udgifterne til udbedringen selv.

Udbedring af skaderne

Når et svampeangreb er konstateret, bør det behandles hurtigst muligt for at undgå yderligere spredning. Din entreprenør vil typisk være den, der udbedrer skaderne, da det både er mest praktisk og billigst at benytte håndværkeren der allerede er i gang med at udskifte taget. Han kan behandle skaden og udbedre de skyldige forhold, for at forhindre at det sker igen.

Hvor meget en sådan udbedring koster, og hvor langt tid til det tager, kommer meget an på skadens omfang. Skaden påvirker ikke garantien på dit nye tag.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024