Tjek taget inden du køber drømmehuset

Foråret er traditionelt den sæson, hvor mange tager ud for at kigge på hus, men det er en god idé at tage den sunde fornuft med – ikke mindst når det gælder drømmehusets tag.

En ny bolig er noget man køber med både hjertet og fornuften. Beliggenhed, størrelse, funktionalitet, tilstand og pris skal selvfølgelig helst være i orden, men ultimativt afhænger købet for de fleste af os af, om familien vil føle sig hjemme i den nye bolig. I nogle tilfælde kan man blive så charmeret af et hus, at man er tilbøjelig til at se væk fra fejl og mangler, og det er sjældent en god idé.

Køber du et hus med indbyggede problemer, kan det blive en økonomisk belastning langt ud i fremtiden, og her skal du ikke mindst kigge grundigt på taget, der er en af de vigtigste bygningsdele. Et utæt tag truer hele husets sundhed og kan udover råd og svamp i konstruktionerne skabe indeklimaproblemer i form af skimmelsvamp.

Bliver du omvendt i tide opmærksom på tagets svagheder inden købet, kan du bruge det til at forhandle prisen ned, og du vil så have flere penge til at få lavet et nyt tag efter købet.

Taget skal passe til huset

Der er ikke nogen facitliste over hvilken slags tage, der passer til de forskellige hustyper, men en god tommelfingerregel er at jo ældre huset er, jo stærkere sammenhæng vil der være mellem husets arkitektur og det oprindelige tag, ikke mindst fordi der i gamle dage ikke var så mange slags tagbelægning at vælge imellem.

Ikke sjældent er ældre huse blevet forsynet med nye tage, der simpelthen ikke passer i stilen, men også for nyere huse kan helhedsindtrykket trækkes ned af et uheldigt tag. Kviste og tagvinduer giver plads og lys, men kan også ødelægge husets udseende, med forkert dimensionering og placering. Hvis der er tale om et nyere tag med lang restlevetid, vil de færreste være parat til at udskifte det, blot fordi det ikke passer i stilen, så hvis du synes taget er uheldigt i forhold til huset skal du grundigt overveje om du kan leve med det, eller om du er parat til at ofre penge på et nyt.

Nærlæs tilstandsrapporten

Hvis der tegnes en ejerskifteforsikring i forbindelse med huskøbet, så er det også lovpligtigt, at der udarbejdes en tilstandsrapport på huset. I tilstandsrapporten vurderer en beskikket byggesagkyndig efter en gennemgang af huset dets tilstand, sammenlignet med lignende bygninger på samme alder.

Den sagkyndige noterer skader samt tegn på mulige skader. Han skal også bemærke, hvis der er forhold, der giver nærliggende risiko for skader i fremtiden. Du skal være opmærksom på, at undersøgelsen kun går på de konstruktioner og dele af huset, som er synlige og tilgængelige. Almindeligt slid, som er naturlig for husets alder noteres ikke.

Tagets restlevetid står også anført i rapporten. Den er ikke begrundet i en konkret vurdering af taget, men tager udgangspunkt i tagets alder sammenholdt med den gennemsnitlige levetid for den type tagbelægning. Du skal nærlæse eventuelle bemærkninger til tagets tilstand, ikke mindst hvis sælger har oplyst om skader og reparationer gennem tiden.

Taget og de andre bygningsdele får karakterer, der går fra IB (ingen bemærkninger) og til K3 (kritiske skader). En K3 vil føre til at bygningsdelen svigter inden for overskuelig tid, og kan medføre skader på andre bygningsdele. Du kan imidlertid ikke regne med at en K3 nødvendigvis er dyrere at udbedre end en K1 eller K2. En K3 kan for eksempel bare være en tagsten, der er gledet af, men som du selv kan lirke på plads på få minutter.

Alt i alt er tilstandsrapporten et udmærket værktøj for dig som køber, hvis den er grundigt udarbejdet, men den fortæller langtfra hele sandheden om huset. Hvis du vil have et mere retvisende billede, skal du gennemgå huset og taget sammen med din egen bygningssagkyndige.

Her skal du tjekke tagets ømme punkter

Du og din byggesagkyndige skal tjekke taget så grundigt som muligt.

 • Ligger tagstenene eller tagpladerne lige og er de hele, eller er der tegn på revner og brud?
 • Tjek inddækninger omkring skorsten, tagvinduer, kviste, skotrender osv. Inddækningerne skal være hele, sidde korrekt og slutte tæt.
 • Tagrender og nedløbsrør, skal fungere korrekt, være tætte og lede vandet frit til nedløbsbrøndene.
 • Spørg sælger om taget har været repareret, og om der har været følgeskader efter eventuelle utætheder, og om hvor gammelt taget er.
 • Tjek lofter og øverst på væggene for fugtskjolder, der kan skyldes utætheder i taget.

Her skal du tjekke loft og tagrum

Hvis loftet er tilgængeligt, skal det også undersøges grundigt, da utætheder i taget viser sig her.

 • Kommer der lys ind gennem tagbelægningen? I så fald kan vandet også komme ind.
 • Se efter tegn på råd og svamp i træværket.
 • Tjek for spor efter skadedyr som f.eks. borebiller, der laver små huller i træet og efterlader fint savsmuld.
 • Undersøg om taget er korrekt ventilleret. Forkert efterisolering kan have tilstoppet udluftningsåbningerne under tagbelægningen.
 • Er skorstene eller ventilationskanaler ført op gennem tagrummet, så tjek at de er tætte og ført korrekt op gennem taget.
 • Hvis det er muligt, så mål isoleringstykkelsen – der skal gerne være 25-30 cm på loftet og isoleringen skal være hel og ikke trampet flad.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024