Tjek taget inden stormene kommer

En vandskade i din bolig kan være en ubehagelig overraskelse, som følger af et utæt tag. Vi anbefaler at lave en gennemgang af taget 2 gange årligt, så du løbende kan følge op på tagets tilstand. Vi sender vores bil til syn, men pudsigt nok glemmer vi ofte vores hus som er 10 gange mere værd. At skifte taget og tagkonstruktionen på et hus er dyrt. Hvis man oven i købet ikke reagerer på utætheder i taget, kan det blive rigtig dyrt, idet dele af tagkonstruktion, spær og vægge så også skal skiftes.

Find utæthederne før vandskaden er sket.

Taget er husets “overfrakke”, og skal derfor være helt tæt. Taget skal lede regn, slud og sne hurtigt og effektivt væk fra taget, ned igennem tagrender og nedløb og væk fra huset.

Er der utætheder i tagkonstruktion, tagbelægning, inddækninger eller andet, skal det laves eller udbedres med det samme. Lad være med at lave lappeløsninger, som alligevel ikke holder, og som i sidste ende kan ende med en tabt forsikringssag.

Vi mener, at to årlige tag tjek er absolut nødvendigt. Lav et tjek om foråret i april/maj måned efter vinterens megen nedbør. Lav årets andet tjek i september, inden efterårets storme og vinterens megen nedbør. Hermed sikrer du dit tag og din bolig, så det hele tiden er bedst muligt vedligeholdt.

Hold øje med vejrudsigten og tørvejr, og brug to til tre timer en eftermiddag eller weekend på at udføre tag tjekket. Lad være med at gå op på et vådt tag, da du kan komme galt afsted.

Nogle tage kan ikke beses helt tæt på, og her må du finde en stige, et ovenlysvindue og en kikkert, og få udført tag tjekket. Hvis du slet ikke har mulighed for at besigtige taget, bør du tage fat på en bygningssagkyndig, som vil kunne hjælpe dig med at få tjekket dit tag.

Hvad skal vi tjekke?

Vi skal have tjekket hele taget både udefra og indefra - vi starter udefra og går herefter ind. Brug denne oversigt, og lav din egen tjekliste udfra dit tag. Print eventuelt tjeklisten så du ved hvad du skal tjekke hver gang, så du ikke glemmer noget.

UDEFRA:
Tag dig god tid, vær omhyggelig og gå grundigt til værks:

  • Vi starter oppefra: rygningen, tagets øverste bygningsdel bør være intakt. Uanset om du har tegl, tagpap, bølgeeternit eller et helt andet tagmateriale, skal rygningen være intakt, sidde fast og må ikke være revnet eller ødelagt. Defekte dele udskiftes med det samme. Nu når du allerede er oppe på taget, så tjek din skorsten. Løse sten og topsten kan ved blæst ødelægge og gå igennem taget. Sørg derfor altid for at skorstenen er i god stand.
  • Gå hele tagbelægningen igennem for at se om den ligger som den skal. Tegl og bølgeeternit skal ligge helt plant, og må ikke bule op i samlinger og lignende. Er der steder hvor tagbelægningen ikke er helt tæt, kan fygesne og regnvand blæse op under tagbelægningen og give vandskader. Defekte dele i tagbelægningen skal udskiftes med det samme.
  • Alle gennembrydninger i tagfladen er tagets “akilleshæl”, og derfor har disse en såkaldt inddækning. Hvis ikke inddækningen er tæt og udført korrekt, kan det resultere i alvorlige vandskader på dit hus. Tjek alle inddækninger, eksempelvis omkring ovenlys, skorsten, udluftnings- og ventilationshætter og eventuelle kviste. Defekte inddækninger og dele udskiftes med det samme. Lad være med at lappe med silikone - det holder ikke!
  • Når vandet kommer skal det ledes effektivt og hurtigt væk fra huset. Tjek derfor alle tagrender og nedløb, og sikre dig at de fungerer som de skal. Tagrender som ikke er renset, kan være kraftigt medvirkende til at en tagrende løber over, og forårsager en ubehagelig og dyr vandskade.

INDENFOR:
Indenfor er det noget sværere at besigtige taget og tagkonstruktionen, men kig efter disse ting:

  • Hvis der er tegn på fugtskjolder, er det også tegn på at der er utætheder i tagkonstruktionen. De melder sig oftest i kvisten, under skotrenden, ved vinduer og omkring ovenlysvinduer.
  • Har du en skunk, kan det være en god ide, at tage en pandelampe på, og kravle en rundtur og kigge efter fugtskjolder og fugtige områder. Mærk også på lægter, spær og isolering efter fugtige områder.
  • Vand har desværre en unik evne til at “rende”, så fordi du har fundet fugtskjolder indenfor, er det desværre ikke altid lige nemt at lokalisere eventuelle utætheder. Utætheder i form af fugtskjolder skal der reageres på med det samme. Tag kontakt til en bygningssagkyndig, som kan hjælpe dig.

Er taget utæt?

Når du har foretaget dit tagtjek, kan det være du har fundet fejl og mangler på taget. Utætheder skal tages seriøst, især på denne årstid, hvor der kommer store mængder regnvand.

Få lavet en aftale med det samme med en tømrer/murer (tagkonstruktion og belægning) eller blikkeslager (inddækninger), så du kan gå efterår og vinter trygt imøde.

Byggesjusk

Er dit nye tag utæt på grund af decideret byggesjusk, bør du rette henvendelse til entreprenøren og få lavet en aftale om en fælles besigtigelse.

Ved besigtigelsen bør der laves en fælles aktivtets- og tidsplan for eventuelle udbedringer og ekstra arbejder.

Kontakt eventuelt dit forsikringsselskab.

Forsikring

Din husforsikring dækker oftest ikke skader, som er opstået på grund af grove vedligeholdelsesmæssige mangler på taget. Husk derfor disse 2 årlige tagtjek, så du er godt rustet mod storme og store mængder nedbør.

Råd og svampeskader som følge af utætheder i taget dækkes som regel ikke, medmindre du ikke var bevidst om utætheden. Der er meget forskellige dækninger på dette område, så tag kontakt til dit forsikringsselskab og tjek din forsikring, inden skaden er sket.

Får du vandskader igennem utætheder forårsaget af en storm, vil de fleste forsikringsselskaber dække skaderne. Lad være med at kassere eventuelt skadet inventar som følge af en vandskade eller storm, og suppler gerne med fotos.

NB! - Det er de færreste forsikringsselskaber som dækker skader forårsaget af fygesne. Hold øje med taget og tagrummet i perioder med meget blæst og snevejr - og husk at fordi du ikke har haft problemer med fygesne før, er det ikke nogen garanti for du ikke kan få det. Skiftende vindretninger er afgørende for om du får problemer med fygesne i tagrummet.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2024