Vælg den rigtige entrepriseform

Fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise – entreprisetypen bestemmer, hvem der styrer projektet og har ansvar for at økonomien holder når du for eksempel skal have nyt tag

En entreprise inden for byggeriet er når en bygherre laver en aftale med en entreprenør om at få udført en given opgave på nogle aftalte vilkår til en pris, der normalt er fastlagt på forhånd. Entreprenøren er den håndværker eller det firma, der påtager sig at udføre opgaven.

Helt enkle byggeopgaver involverer kun håndværkere fra et enkelt fagområde, for eksempel maler, tømrer, VVS’er eller murer. Opgaven skal dog ikke være særlig stor før der skal håndværkere fra flere faggrupper til, og så skal det planlægges, hvordan og i hvilken rækkefølge opgaverne skal løses. Ved lidt større opgaver skal der også udføres tegninger, laves en beskrivelse af arbejdet og måske laves en ansøgning til kommunen.

Alt det arbejde er vigtigt, for at opgaven kan løses, og den skal udføres enten af dig som bygherre, en rådgiver du ansætter eller af en entreprenør. Mange håndværksfirmaer påtager sig gerne rollen med at styre de andre håndværkere i en entreprise, og større entreprenørfirmaer kan også have ansat bygningskonstruktører, ingeniører eller arkitekter til at planlægge projekter. Under alle omstændigheder er det vigtig, at du tidligt i processen vælger den entrepriseform, der passer bedst til den aktuelle opgave.

1. Fagentreprise

Ved en fagentreprise indhenter du selv tilbud fra de forskellige håndværksfirmaer, og du laver selv en aftale med hver enkelt om, hvad arbejdet indbefatter, hvornår det skal udføres og hvad det skal koste.

Det er dig eller din rådgiver, der står for tilsyn og koordinering af arbejdet, og det er også dig eller din rådgiver, der skal udarbejde det nødvendige tegnings- og beskrivelsesmateriale samt stå for eventuelle myndighedsansøgninger.

Hvis du ikke er meget vidende og erfaren, kan fagentreprisen kun anbefales til mindre opgaver såsom små reparationssopgaver, nyt køkken eller ny carport, medmindre du hyrer en rådgiver til at hjælpe dig og fungere som byggeleder. Opgaven er ret tidskrævende og du risikerer at ende med en tidsplan, der er gået i vasken og med økonomiske og byggetekniske problemer, når hver håndværker kun er ansvarlig for sin egen del af projektet.

2. Hovedentreprise

Ved en hovedentreprise laver du kun én aftale, og det er med hovedentreprenøren, der så har ansvaret for, at hele byggeriet laves som aftalt og til aftalt pris. Hovedentreprenøren er ofte den virksomhed, der har den største entreprise i byggeriet, for eksempel murer eller tømrer. Hovedentreprenøren laver aftaler med de nødvendige underentreprenører og har ansvaret for deres arbejde, og i løbet af projektet er det alene ham, som du eller din rådgiver kommunikerer med.

Det er dog stadig dig eller din rådgiver, som ved en hovedentreprise skal levere tegninger og beskrivelse og indhente en eventuel byggetilladelse fra kommunen.

Hovedentreprisen er den mest almindelige type entreprise for private bygherrer ved lidt større opgaver som ombygninger, tilbygninger eller tagrenoveringer, og den sparer dig for en masse arbejde og mindsker risikoen for fejl og misforståelser, fordi ansvaret for udførelsen af byggeriet ligger hos hovedentreprenøren.

3. Totalentreprise

Totalentreprisen minder om hovedentreprisen i og med, at du kun laver én aftale og det er med totalentreprenøren, der derefter har ansvaret for hele byggeriet og alle underentreprenører. Totalentreprenøren står dog også for enten hele eller hovedparten af projekteringen og for at indhente byggetilladelse.

Totalentreprisen er normalt ikke relevant for dig som privat bygherre, medmindre du skal have bygget et nyt hus eller måske have lavet en meget omfattende til- og ombygning.

Brug af en rådgiver

Hvis ikke du har stor byggefaglig viden og erfaring, bør du ved større opgaver overveje at hyre en byggefaglig rådgiver, som kan hjælpe dig gennem hele projektforløbet eller i hvert fald dele af det. Rådgiveren koster selvfølgelig også et honorar, men er ofte pengene værd i form af sparede ærgrelser og merudgifter. En arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør er din uvildige rådgiver og kan være med til at sikre, at byggeriet udføres efter dine ønsker og, at der er styr på økonomi og tidsplan.

Ved en fagentreprise kan rådgiveren hjælpe dig med byggeriet lige fra skitsering og over projektering, myndighedsgodkendelse, tilbudsindhentning og til styring af projektet. Ved en fagentreprise overlader rådgiveren koordineringen af arbejdet til hovedentreprenøren, men kan stadig føre tilsyn med byggeriet og tjekke at kvaliteten er i orden. Ved en totalentreprise kan rådgiveren være med til at afdække dine behov i starten og være med på sidelinjen når byggeriet udføres.

Om forfatteren

Thomas Vester, Bygningskonstruktør hos Compara A/S Med mere end 15 års erfaring og 1000 tageftersyn bag sig, er Thomas Vester en af de førende rådgivere i landet, når det kommer til at hjælpe private husejere med et at komme trygt igennem deres ønske om et nyt tag eller en ny facade til deres hus. Thomas' rådgivning tager altid udgangspunkt i kundens ønske til det færdige produkts levetid, økonomi, og æstetik så disse går hånd i hånd.

Du er altid velkommen til at skrive til Thomas via e-mail tv@compara.dk, hvis du skulle have spørgsmål.

Få gratis og uforpligtende rådgivning

Skal du have et nyt tag på huset, eller er du i virkeligheden i tvivl om du kan nøjes med at reparere det gamle? Overvejer du 1.sal, tilbygning eller facaderenovering? Tag et telefonisk rådgivningsmøde med en af vores rådgivere, og kom tvivlen til livs.

Det er helt gratis og uforpligtende.

Få et godt råd

Thomas Vester, Bygningskonstruktør
Thomas Vester
Bygningskonstruktør
Michael Bloch, Arkitekt
Michael Bloch
Arkitekt
Copyright © 2022